สแกน QR Code ได้ที่นี่
Home About US Product Download Price List ติดต่อบริษัท รับเหมา Contact US Shop Online
Search Productตู้คอนซูเมอร์ โหลดเซ็นเตอร์ ลูกเซอร์กิต
SCP07 ABB
SCP10 ABB
SCP14 ABB
SCP16 ABB
SCP20 ABB
TZ-BP6 ABB
DB12MC200Formula ABB
DB24MC200Formula ABB
DB36MC200Formula ABB
DB48MC200Formula ABB
DB24MC250Formula ABB
DB36MC250Formula ABB
DB48MC250Formula ABB
DB12CL200Formula ABB
DB24CL200 Formula ABB
DB36CL200Formula ABB
DB48CL200Formula ABB
DB24CL250Formula ABB
DB36CL250Formula ABB
DBCL250 Formula ABB
SH201-C6 ABB
SH201-C10 ABB
SH201-C16 ABB
SH201-C20 ABB
SH201-C25 ABB
SH201-C32 ABB
SH201-C40 ABB
SH201-C50 ABB
SH201-C63 ABB
S201-C80 ABB
S201-C100 ABB
S202M-C6 ABB
S202M-C10 ABB
S202M-C16 ABB
S202M-C20 ABB
S202M-C25 ABB
S202M-C32 ABB
S202M-C40 ABB
S202M-C50 ABB
S202M-C63 ABB
SY202-C80 ABB
SY202-C100 ABB
SH203-C6 ABB
SH203-C10 ABB
SH203-C16 ABB
SH203-C20 ABB
SH203-C25 ABB
SH203-C32 ABB
SC203-C40 ABB
SH203-C50 ABB
SH203-C63 ABB
S203-C80 ABB
S203-C100 ABB
DSE201C10AC30 ABB
DSE201C16AC30 ABB
DSE201C20AC30 ABB
DSE201C25AC30 ABB
DSE201C32AC30 ABB
DSE201C40AC30 ABB
DSE201C50AC30 ABB
2P 25A FH202 ABB
2P 40A FH202 ABB
2P 63A FH202 ABB
2P 80A F202 ABB
2P 100A F202 ABB
4P 25A FH204 ABB
4P 40A FH204 ABB
4P 63A FH204 ABB
4P 80A FH204 ABB
4P 100A FH204 ABB
S201M-C6 ABB
S201M-C10 ABB
S201M-C16 ABB
S201M-C20 ABB
S201M-C25 ABB
S201M-C32 ABB
S201M-C40 ABB
S201M-C50 ABB
S201M-C63 ABB
S290-C80 ABB
S290-C100 ABB
S203M-C6 ABB
S203M-C10 ABB
S203M-C16 ABB
S203M-C20 ABB
S203M-C25 ABB
S203M-C32 ABB
S203M-C40 ABB
S203M-C50 ABB
S203M-C63 ABB
S293-C80 ABB
S293-C100 ABB
DSE201MC10AC30 ABB
DSE201MC16AC30 ABB
DSE201MC20AC30 ABB
DSE201MC25AC30 ABB
DSE201MC32AC30 ABB
DSE201MC40AC30 ABBISOLATOR SWITCH
WSD220CL ABB
WSD232CL ABB
WSD245CL ABB
WSD263CL ABB
WSD420CL ABB
WSD432CL ABB
WSD445CL ABB
WSD463CL ABB
OTP16HB3M ABB
OTP25B3M ABB
OTP32B3M ABB
OTP45B3M ABB
OTP63B3M ABB
OTP125B3B ABB
OTP16BA3M ABB
OTP25BA3M ABB
OTP32BA3M ABB
OTP45BA3M ABB
OTP63BA3M ABB
OTP16B4M ABB
OTP25B4M ABB
OTP32B4M ABB
OTP45B4M ABB
OTP63B4M ABBTIMER ไทม์เมอร์ 24HR นาฬิกาตั้งเวลา
AT2E-R ABB
D1 ABBเบรกเกอร์
A1A 3P 15A ABB
A1A 3P 20A ABB
A1A 3P 25A ABB
A1A 3P 30A ABB
A1A 3P 40A ABB
A1A 3P 50A ABB
A1A 3P 60A ABB
A1A 3P 70A ABB
A1A 3P 80A ABB
A1A 3P 90A ABB
A1A 3P 100A ABB
A1A 3P 125A ABB
A1B 3P 16A ABB
A1B 3P 20A ABB
A1B 3P 25A ABB
A1B 3P 30A ABB
A1B 3P 40A ABB
A1B 3P 50A ABB
A1B 3P 60A ABB
A1B 3P 70A ABB
A1B 3P 80A ABB
A1B 3P 90A ABB
A1B 3P 100A ABB
A1B 3P 125A ABB
A1C 3P 15A ABB
A1C 3P 20A ABB
A1C 3P 25A ABB
A1C 3P 30A ABB
A1C 3P 40A ABB
A1C 3P 50A ABB
A1C 3P 60A ABB
A1C 3P 70A ABB
A1C 3P 80A ABB
A1C 3P 90A ABB
A1C 3P 100A ABB
A1C 3P 125A ABB
A1N 3P 20A ABB
A1N 3P 25A ABB
A1N 3P 30A ABB
A1N 3P 40A ABB
A1N 3P 50A ABB
A1N 3P 60A ABB
A1N 3P 70A ABB
A1N 3P 80A ABB
A1N 3P 100A ABB
A1N 3P 125A ABB
A2B 3P 125A ABB
A2B 3P 160A ABB
A2B 3P 175A ABB
A2B 3P 200A ABB
A2B 3P 225A ABB
A2B 3P 250A ABB
A2C 3P 125A ABB
A2C 3P 160A ABB
A2C 3P 175A ABB
A2C 3P 200A ABB
A2C 3P 225A ABB
A2C 3P 250A ABB
A2N 3P 125A ABB
A2N 3P 160A ABB
A2N 3P 175A ABB
A2N 3P 200A ABB
A2N 3P 225A ABB
A2N 3P 250A ABB
16A XT1B ABB
20A XT1B ABB
25A XT1B ABB
32A XT1B ABB
40A XT1B ABB
50A XT1B ABB
63A XT1B ABB
80A XT1B ABB
100A XT1B ABB
125A XT1B ABB
160A XT1B ABB
25A XT1C ABB
32A XT1C ABB
40A XT1C ABB
50A XT1C ABB
63A XT1C ABB
80A XT1C ABB
100A XT1C ABB
125A XT1C ABB
160A XT1C ABB
32A XT1N ABB
40A XT1N ABB
50A XT1N ABB
63A XT1N ABB
80A XT1N ABB
100A XT1N ABB
125A XT1N ABB
160A XT1N ABB
50A XT1S ABB
63A XT1S ABB
80A XT1S ABB
100A XT1S ABB
125A XT1S ABB
160A XT1S ABB
50A XT1H ABB
63A XT1H ABB
80A XT1H ABB
100A XT1H ABB
125A XT1H ABB
160A XT1H ABB
200A XT3N ABB
250A XT3N ABB
200A XT3S ABB
250A XT3S ABB
T7H 3P 1000A ABB
T7H 3P 1250A ABB
T7H 3P 1600A ABB
A1N 2P 15A ABB
A1N 2P 16A ABB
A1N 2P 20A ABB
A1N 2P 25A ABB
A1N 2P 30A ABB
A1N 2P 40A ABB
A1N 2P 50A ABB
A1N 2P 60A ABB
A1N 2P 70A ABB
A1N 2P 80A ABB
A1N 2P 100A ABB
A1N 2P 125A ABB
A2N 2P 125A ABB
A2N 2P 160A ABB
A2N 2P 175A ABB
A2N 2P 200A ABB
A2N 3P 225A ABB
A2N 2P 250A ABBแมกเนติก โอเวอร์โหลด
AF09-30-10 ABB
AF09-30-10-14 ABB
AF09-30-01 ABB
AF12-30-10 ABB
AF12-30-01 ABB
AF16-30-10 ABB
AF16-30-01 ABB
AF26-30-11 ABB
AF30-30-11 ABB
AF38-30-11 ABB
AF40-30-11 ABB
AF52-30-11 ABB
AF65-30-11 ABB
AF80-30-11 ABB
AF96-30-11 ABB
AF116-30-11 ABB
AF140-30-11 ABB
AF190-30-11 ABB
AF205-30-11 ABB
AF265-30-11 ABB
AF305-30-11 ABB
AF370-30-11 ABB
AF400-30-11 ABB
AF460-30-11 ABB
AF580-30-11 ABB
AF750-30-11 ABB
TF42-1.0 ABB
TF42-1.3 ABB
TF42-1.7 ABB
TF42-2.3 ABB
TF42-3.1 ABB
TF42-4.2 ABB
TF42-5.7 ABB
TF42-7.6 ABB
TF42-10 ABB
TF42-13 ABB
TF42-16 ABB
TF42-20 ABB
TF42-24 ABB
TF42-29 ABB
TF42-35 ABB
TF42-38 ABB
TF65-28 ABB
TF65-33 ABB
TF65-40 ABB
TF65-47 ABB
TF65-60 ABB
TF65-67 ABB
TF96-51 ABB
TF96-60 ABB
TF96-68 ABB
TF96-78 ABB
TF96-87 ABB
TF96-96 ABB
TF140DU-90 ABB
TF140DU-100 ABB
TF140DU-135 ABB
TF140DU-142 ABB
CA4-10 ABB
CA4-01 ABB
CAL4-11 ABB
CAL19-11 ABB
CA4-22 ABB
VM4 ABB
VEM4 ABB
VM964 ABB
VM119 ABB
VM140/190 ABB
VM205/265 ABB
VM750H ABB
TEF4-ON ABB
TEF4-OFF ABB
CT-ERC ABBมอเตอร์เบรกเกอร์
MS132-1.0 ABB
MS132-1.6 ABB
MS132-2.5 ABB
MS132-4.0 ABB
MS132-6.3 ABB
MS132-10 ABB
MS132-12 ABB
MS132-16 ABB
MS132-20 ABB
MS132-25 ABB
MS132-32 ABB
MS116 ABB
MS116-1.6 ABB
MS116-2.5 ABB
MS116-4.0 ABB
MS116-6.3 ABB
MS116-10 ABB
MS116-12 ABB
MS116-16 ABB
MS116-20 ABB
MS116-25 ABB
MS116-32 ABBสวิทซ์กด
CP1-10G-10 ABB
CP1-10R-01 ABB
CP1-10B-10 ABB
CP1-10G11 ABB
CP1-10R-11 BB
CP1-10Y-11 ABB
CP1-10L-11 ABB
CP1-10B-11 ABB
CP1-10W-11 ABB
CL2-523G ABB
CL2-502G ABB
CL2-523R ABB
CL2-502R ABB
CL2-523Y ABB
CL2-502Y ABB
CL2-523L ABB
CL2-502L ABB
CL2-523C ABB
CL2-502C ABB
C2SS2-10B-10 ABB
C3SS1-10B-20 ABB
C2SS2-10B-11 ABB
CP1-13G-10 ABB
CP1-11G-10 ABB
CP1-13R-01 ABB
CP1-11R01 ABB
CP1-13Y-10 ABB
CP1-11Y-10 ABB
CE4T-10R-02 ABB
CE4T-10R-11 ABBฟิวส์
E91/32 ABBรีเลย์
CR-MX230AC2L ABB
CR-MX230AC4L ABB
CR-M4SFB ABBPHASE PROTECTION RELAY
CM-MPS.41S ABBคาปาซิเตอร์
CLMD43 ABB
CLMD53 ABB
CLMD63 ABB
CLMD83 ABBแมกเนติก For คาปาซิเตอร์
UA30-30-11 ABB
UA50-30-11 ABB
UA63-30-11 ABB
UA75-30-11 ABB
UA95-30-11 ABB
UA110-30-11 ABBRVC
RVC-6 ABB
RVC-8 ABB
RVC-10 ABB
RVC-12 ABB

CAL18-11 ABB
25FT3 ABB
HKF1-11 ABB
OTP16HB3M ABB
SK1-11 ABB
SPE2 ABB
CAL7-11 ABB
216EP6 ABB
332EP6 ABB
332RS6 ABB
DS203NC32AC30 ABB
A1C-1P-100A ABB
A1C-1P-125A ABB
A1C-1P-15A ABB
A1C-1P-16A ABB
A1C-1P-20A ABB
A1C-1P-25A ABB
A1C-1P-30A ABB
A1C-1P-40A ABB
A1C-1P-50A ABB
A1C-1P-60A ABB
A1C-1P-70A ABB
A1C-1P-80A ABB
A1C-1P-90A ABB
M1M12 ABB
TA200DU100 ABB
TA200DU135 ABB
TA200DU150 ABB
TA200DU200 ABB
TA200DU90 ABB

OTP16BA3M ABB
A1N 2P 90A ABB
A1N 3P 16A ABB
A1N 3P 90A ABB
AF96-30-11 ABB
TA200DU175 ABB
A1C 3P 15A ABB

CA5-01 ABB
PRODUCT PRODUCT BRAND SUPPORT
สายไฟ ท่อร้อยสายไฟเหล็ก YAZAKI DOWNLOAD
โคมไฟ ท่อร้อยสายไฟPVC PHILIPS คุณภาพและเกรดของสายไฟ
หลอดไฟ Limit Switch MITSUBISHI
ปลั๊ก สวิตซ์ หน้ากาก รางเดินสายไฟ SCHNEIDER
ตู้คอนซูเมอร์ ตู้โหลดเซ็นเตอร์ อุปกรณ์ประกอบตู้คอนโทรล OMRON
เบรกเกอร์ แมกเนติก โอเวอร์โหลด ตู้ Size PANASONIC Shop Online

© 2016 - 2022 Sirichai Electric All rights RESERVED.

Tel : 034-472-540 / 034-472-222
Line : @sirichaielectric <<< มี เครื่องหมาย@ ด้วยนะคะ / Email : sales@tnpe.co.th